Vi sponsrar Bombali Health

Bombali Health Development är en ideell organisation som stöttar sjuk- och hälsovård i Sierra Leone, med fokus på vården av barn. Från ett flerårigt framgångsrikt arbete på sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital har de sedan januari 2022 övergått till att arbeta på samma sätt vid Moyamba Government Hospital. De tror på idén att varje enskild gärning spelar stor roll för den människa man hjälper. Och det är många som hjälps åt kan vi förändra världen. Verksamheten är helt beroende av bidrag och varje krona spelar stor roll.